Praktisk informasjon Helsinki 2018

Infofolder til Helsinki
for deltakere på
Tr*ffpunkt Mikromarc
(PDF)

Reise/transport, kunst, kirker, design, bibliotek, shopping.

 

Reklamer

Kallelse till årsmöte / Innkalling til årsmøte

Svensk (PDF)Norsk (PDF)

Kallelse till årsmöte
Fredag den 9 november 2018 kl. 09.00 – 09.30 Expo 1-2, Clarion Hotel Airport, Helsinki

Dagordning

  1. Årsmötets öppnande: Godkännande av kallelse/dagordning, val av ordförande,val av sekreterare och val av rösträknare
  1. Verksamhetsberättelse
  1. Ekonomisk orientering
  1. Inkomna saker
  1. Val

Observera!
Tidsfrist för att lämna in ärende till årsmötet är tisdag den 9 oktober 2018.
Alla ärenden måste lämnas in skriftligt till styrelsen på mikromarc@brukergruppe.bibits.no

 

 

Årsmelding 2018 Brukerstyre

Årsmelding 2018 for Mikromarc Brukerstyre (PDF)

Årsmelding 2018
Styrets sammensetning:  Mikromarc brukerstyre bestod i perioden 2017-2018 av 6 representanter; 5 fra Norge og 1 fra Finland:

Gro Hovland fra Mysen vgs, Hilde Papatzacos fra Våland skole, Katriina Jylhä fra Vasa stadsbibliotek, Ann Magrethe Espe fra Ishavsbyen vgs, Gro Jannicke Sandvik Fegth fra Molde folkebibliotek, Randi Lundvall fra  Gjerstad folkebibliotek

Mikromarc brukerstyre har et formalisert samarbeid med Bibliotekenes IT-senter, Bibliotekscentrum og OLSF. Brukerstyret prioriterer utviklingssaker og snakker med én stemme overfor leverandøren på vegne av brukerne. Brukerstyret har også ansvar for å arrangere det årlige Tr*ffpunkt Mikromarc.

2. Tr*ffpunkt Mikromarc 2017
Tr*ffpunkt Mikromarc 2017 ble holdt på Quality Hotel Expo på Fornebu utenfor Oslo 9. og 10. november. Det var over 270 deltakere fra Norge, Sverige og Finland. Programmet besto av fem paralleller. To paralleller var viet Mikromarc, de andre var fylt av bibliotekfaglige sesjoner til inspirasjon og kunnskapspåfyll.

3. Styrets arbeid siden forrige Tr*ffpunkt
Det er blitt avholdt tre styremøter og fem møter i Arbeidsutvalget. Vi har blant annet arbeidet med:

A)           Utvikling av Mikromarc
Styret har arbeidet aktivt sammen med Bibliotekenes IT-senter om videre utvikling av Mikromarc. Styret har bidratt til releasene 6.70 og 6.75

B)          Tr*ffpunkt Mikromarc
Årets Tr*ffpunkt avholdes 8. og 9. november på Clarion Hotel Helsinki Airport, Finland. Det er en viktig del av Brukerstyrets arbeid å planlegge og arrangere den årlig konferanse for Mikromarc-bibliotekene. Også i år gjennomfører vi dialogmøte hvor deltakerne kan komme med innspill til videreutviklingen av Mikromarc. Tema på møtet er Webifisering. Dette er avgjørende for fremtidig utvikling av Mikromarc. Årets konferanse har et enda større fokus på Mikromarc enn ved tidligere konferanser, noe som deltakerne har gitt tilbakemelding på at de ønsker.

C)          Lokalisering og planlegging av Tr*ffpunkt Mikromarc 2019
Lokasjon for konferansen vil vi komme tilbake til. Den blir avholdt som vanlig i november.

4. Økonomi
Det er kollektivt medlemskap. Årlig medlemsavgift er satt til:

Folkebibliotek 500 kroner, Fag- og VGS- bibliotek 250 kroner, Grunnskolebibliotek 100 kroner

Avgiftens størrelse avgjøres av årsmøte. Kontingentsatsene dekker utgiftene til Brukerstyrets arbeid.

5. Kontakt
Mikromarc brukerstyre kan nåes ved å sende e-post til mikromarc@brukergruppe.bibits.no

6. Blogg
Felles for alle Mikromarc-brukere i Norge, Sverige og Finland. Informasjon om Brukerstyret, nye releaser, styrets arbeid og Tr*ffpunkt Mikromarc. https://mikromarc.wordpress.com/

1. oktober 2018 Gro E. Hovland, styreleder

 

Mikromarc 3 v. 6.7.5

Oppgradering i puljer. De første 2.-3. juni. De gjenværende i august.

Nyheter og feilrettinger i Mikromarc 3.6.75 (PDF)

Noen av nyhetene er:

  • Ryddefunksjonalitet for tapte eksemplarer
  • Mulighet for kvittering ved betaling av gjeld
  • Ved kjøring av tidsstyrte oppgaver i fellesbaser skal melding om oppdatering kun dukke opp hos enheten som kjørte jobben
  • Videreutvikling og forbedringer i Mikromarc+

Mikromarc 3 og GDPR [Norge]

Alle kunder i Norge skal ha motatt informasjon om GDPR fra Bibliotekenes IT-senter AS i går på e-post. Den 25. mai i år trer EUs nye datalagringsdirektiv GDPR i kraft. Dette innebærer nye retningslinjer for lagring av personinformasjon og nye rettigheter for bibliotekenes lånere.

Informasjonsdokument til bruk i biblioteket.

Databehandler er Bibliotekenes IT-senter AS. Behandlingsansvarlig er biblioteket. Biblioteksjefene må signere og returnere vedlegg 3 – databehandleravtalen.

Vedlegg 2 er en elektronisk personvernerklæring som skal legges på relevante nettsider. Kontakt din system/nettansvarlige.

Noen korte utdrag:

Dokumentasjon på samtykke:
«Vi har ikke funnet [person]opplysninger som er sensitive i lovens forstand, men mange opplysninger med potensial til å ha store negative konsekvenser om de de kommer på avveie [SNIP]. … Det er ikke spesifikke krav til dokumentasjon for at informert samtykke er gitt, men bibliotekene må kunne sannsynliggjøre det. Vi anbefaler derfor bibliotekene å oppbevare underskrifter som dokumentasjon.

Sikkerhetsnivå på passordstyrke:
«Bare benytte høyeste sikkerhetsnivå på passordregimet: I Mikromarc er det mulig å stille inn formelle krav til passordstyrke og frekvens på bytte av passord. Bibliotekenes IT- senter anbefaler at det strengeste konfigurasjonsalternativet benyttes. Ta kontakt med Brukerstøtte for hjelp til å endre passordregime». Se og Mikromarc Wiki.

Bare personlige brukere:
GDPR inneholder bestemmelser om sikring, sporbarhet og ivaretakelse av integriteten til personopplysningene som registreres. For å ivareta dette anbefaler vi å bare benytte personlige brukere i systemene, og ikke fellesbrukere som «Skranke», «Katalog» osv.»

 

 

Kragerø bibliotek med SAGA i Norge

CS Library har blitt fornyet og heter nå SAGA. En av de første i Norge med aktive sider er Kragerø bibliotek.

Ser bra ut på både stor og liten skjerm. Men de har fortsatt en del jobb å gjøre med interaktiviteten mot katalogen og formidlingen av kataloginnholdet. Siden med f.eks. «Inspirasjon» er tom….

De kan f.eks. hente inspirasjon fra Lunner bibliotek – som var først ute med SAGA i Norge. 🙂

Egenreklamen: Enkelt for for biblioteket, enkelt for låntageren