Om vkp2

Bibliotekar ved Sarpsborg bibliotek, født 1970, samboer, bor i Halden.

Innkalling til årsmøte 2019

Fredag 15. november 2019 kl. 08.30 – 09.00
Brage 2, Quality Airport Hotel Gardermoen

Saksliste

  1. Åpning: Godkjenning av innkallelse/dagsorden, valg av ordstyrer, valg av referent og valg av tellekorps
  2. Årsmelding
  3. Orientering om økonomi
  4. Innkomne saker
  5. Valg

NB: Frist for å sende saker til årsmøtet er fredag 18. oktober 2019.

Alle saker må meldes skriftlig til brukerstyret på mikromarc@brukergruppe.bibits.no

Innkallingen i PDF-format

Norge: Overgang fra NORMARC til MARC21

Nasjonalbiblioteket har bestemt at MARC21 i løpet av 2019 skal bli det offisielle MARC-formatet i Norge. Det betyr at NORMARC-formatet vil fases ut som utvekslingsformat. Etter en overgangsperiode vil data fra Bokbasen og Biblioteksentralen bare utveksles i MARC21-format. Det samme gjelder utveksling av data mellom biblioteksystemene i Norge og mellom biblioteksystemene og Biblioteksøk.

Hva brukes MARC-formatet til?

MARC-formatet ble opprinnelig laget for å utveksle bibliografiske data mellom ulike biblioteksystemer. I praksis har det også blitt benyttet som lagrings- og katalogiseringsstruktur i mange biblioteksystemer, deriblant Mikromarc.

Les videre

MM3: Ta ut nasjonalstatistikken før lørdag 23. mars 2019

Melding fra «Brukerstøtte»:
Vi anbefaler alle folkebibliotek å ta ut nasjonalstatistikken før oppgradering førstkommende lørdag 23.mars kl 18:00!

Vi har oppdaget en feil i telling av aktive lånere i egen kommune i neste versjon av Mikromarc, og denne får vi ikke rettet før oppgraderingen.

Nasjonalbibliotekets frist for levering av statistikk er 26. mars for folkebibliotek, men om dere ønsker å få ut tall for aktive lånere statistikken tas ut før oppgraderingen.

Vennlig hilsen Brukerstøtte
Bibliotekenes IT-senter AS – A company within Axiell Group

Mikromarc 3 versjon 6.82

De fleste [norske] kunder oppgraderes 2. februar 2019 2. mars 2019 16. mars 2019.

«Denne oppgraderingen tar lenger tid enn vanlig, og vi har derfor sett oss nødt til å dele opp oppgraderingen i tre helger.

Disse kundene vil bli oppgradert 16. mars: Sandnes-fb, Ski-fb, Molde-fb, As-fb, Sarpsborg-fb, Troms-felles, Askim-fb, Vestby-fb, Stjordal-fb, Kristiansund-fb

Lørdag 23. mars vil vi oppgradere resten av norske folkebibliotekene.
Helgen 13-14 april oppgraderer vi grunnskolene og de videregående skolene.»

PDF med oversikt over nyheter og endringer (norsk versjon 6.81)

PDF med oversikt over nyheter og endringer (svensk versjon 6.81)

 

Mikromarc Brukerstyre 2019

Valgt på årsmøtet fredag 9. november 2018 i Helsinki

Bak fra venstre: Katriina Jylhä, Vasa bibliotek. Gro Hovland, Mysen vgs. Randi Lundvall, Gjerstad bibliotek. Ann Magrethe Espe, Ishavsbyen vgs.
Foran fra venstre: Hege Hatlevik, Osloskolen. Lina Granqvist-Björkskog, Jakobstad bibliotek. Hilde Papatzacos, Iglemyr skole. Gro Jannicke Sandvik Fegth, Molde bibliotek.