Invitasjon og program for Tr*ffpunkt Mikromarc 2018

Endelig! Nå er invitasjonen og programmet klart og det er mulig å melde seg på ! 🙂

Helsinki (Helsingfors) 8. – 9. november 2018

Velkommen til det femte fellesmøtet for Norge, Sverige og Finland, og for alle typer bibliotek som benytter Mikromarc!

Påmeldingslenke

norsk versjon: Tr*ffpunkt Mikromarc invitasjon og program (PDF)
svensk versjon: Tr*ffpunkt Mikromarc inbjudan och program (PDF)
finsk versjon: Kutsu + Ohjelma Mikromarc konferenssiin 2018 (PDF)

Twitter/Instagram: #Mikromarc2018
Møt dine nordiske bibliotekkollegaer og bygg sosiale og faglige nettverk!

Vi gleder oss til å se deg på Tr*ffpunkt Mikromarc,Clarion Hotel Helsinki Airport,  torsdag 8. og fredag 9. november 2018!

Reklamer

Mikromarc 3 v. 6.7.5

Oppgradering i puljer. De første 2.-3. juni. De gjenværende i august.

Nyheter og feilrettinger i Mikromarc 3.6.75 (PDF)

Noen av nyhetene er:

  • Ryddefunksjonalitet for tapte eksemplarer
  • Mulighet for kvittering ved betaling av gjeld
  • Ved kjøring av tidsstyrte oppgaver i fellesbaser skal melding om oppdatering kun dukke opp hos enheten som kjørte jobben
  • Videreutvikling og forbedringer i Mikromarc+

Mikromarc 3 og GDPR [Norge]

Alle kunder i Norge skal ha motatt informasjon om GDPR fra Bibliotekenes IT-senter AS i går på e-post. Den 25. mai i år trer EUs nye datalagringsdirektiv GDPR i kraft. Dette innebærer nye retningslinjer for lagring av personinformasjon og nye rettigheter for bibliotekenes lånere.

Informasjonsdokument til bruk i biblioteket.

Databehandler er Bibliotekenes IT-senter AS. Behandlingsansvarlig er biblioteket. Biblioteksjefene må signere og returnere vedlegg 3 – databehandleravtalen.

Vedlegg 2 er en elektronisk personvernerklæring som skal legges på relevante nettsider. Kontakt din system/nettansvarlige.

Noen korte utdrag:

Dokumentasjon på samtykke:
«Vi har ikke funnet [person]opplysninger som er sensitive i lovens forstand, men mange opplysninger med potensial til å ha store negative konsekvenser om de de kommer på avveie [SNIP]. … Det er ikke spesifikke krav til dokumentasjon for at informert samtykke er gitt, men bibliotekene må kunne sannsynliggjøre det. Vi anbefaler derfor bibliotekene å oppbevare underskrifter som dokumentasjon.

Sikkerhetsnivå på passordstyrke:
«Bare benytte høyeste sikkerhetsnivå på passordregimet: I Mikromarc er det mulig å stille inn formelle krav til passordstyrke og frekvens på bytte av passord. Bibliotekenes IT- senter anbefaler at det strengeste konfigurasjonsalternativet benyttes. Ta kontakt med Brukerstøtte for hjelp til å endre passordregime». Se og Mikromarc Wiki.

Bare personlige brukere:
GDPR inneholder bestemmelser om sikring, sporbarhet og ivaretakelse av integriteten til personopplysningene som registreres. For å ivareta dette anbefaler vi å bare benytte personlige brukere i systemene, og ikke fellesbrukere som «Skranke», «Katalog» osv.»

 

 

Kragerø bibliotek med SAGA i Norge

CS Library har blitt fornyet og heter nå SAGA. En av de første i Norge med aktive sider er Kragerø bibliotek.

Ser bra ut på både stor og liten skjerm. Men de har fortsatt en del jobb å gjøre med interaktiviteten mot katalogen og formidlingen av kataloginnholdet. Siden med f.eks. «Inspirasjon» er tom….

De kan f.eks. hente inspirasjon fra Lunner bibliotek – som var først ute med SAGA i Norge. 🙂

Egenreklamen: Enkelt for for biblioteket, enkelt for låntageren

 

3.6.75: Massesletting av utestående lån

I versjon 3.6.75 blir det nå mulig å slette lån og fjerne lånere fra eksemplaret når du anser lånet som tapt.

I eksemplarmodulen kan du søke opp eksemplarer med status Tapt utlån og deretter tidsintervall eller frem til en gitt dato. Gå deretter opp på Slett valgte poster og du ser et nytt valg som er tilgjengelig.

Eksemplaret ender opp med status «Tapt»

Stjålet fra Jens-Chr.Strandos 🙂

 

Planlegging av Tr*ffpunkt Mikromarc 2018

Det nye Brukerstyret har hatt sitt første planleggingsmøte før Tr*ffpunkt Mikromarc 2018 i Helsinki.

Helsinki_IMG_8655

Det nye styret ble konstituert, og ser slik ut:

Arbeidsutvalg/Ledergruppe:
Gro Hovland  (Leder)
Hilde Papatzacos
Katriina Strandwall
Styremedlemmer:
Gro J. S. Fegth
Randi Lundvall
Ann Magrethe Espe
Jaana Käki

Styret fikk sjekket ut stedet der konferansen skal holdes. Vi fikk omvisning på det nye Clarion Hotel Helsinki Airport med konferanserom og hotellrom, og vi tror det blir et flott sted for Tr*ffpunkt Mikromarc 2018.

Styret brukte dagene godt og fikk jobbet med å lage program og finne interessante foredragsholdere for konferansen.  Årets Tr*ffpunkt vil inkludere nye finske Mikromarc-brukere og ha et eget parallelt løp på finsk.

Arbeidsutvalget/Ledergruppa i styret var også i Helsinki sentrum for å se på andre spennende steder for deler av programmet.

En av dagene var forbeholdt Mikromarc-saker. Produktavdelingen presenterte nyhetene i versjon 6.70 og vi diskuterte prioriteringer for neste versjoner som rulles ut i mai og til høsten.

Følg med for mer om høstens beste Mikromarc-treff i Helsinki!

hotellClarionHelsinkiAirport