Mikromarc 3.6.30

mikromarc3630Mikromarc 3 v.6.30 ble sluppet av Bibliotekenes IT-senter AS mandag 23. februar 2015. Høydepunkter:

 • Rekodet autorisasjonsregister, med bl.a. uthevede felter og Se også-henvisninger.
 • Nytt oppsett av kolonnevisning i lånersøk og eksemplaroversikt.
 • Bedre arbeidsflyt i F4 MARC i katalog.
 • Bibliotek kan enkelt legges til som låner fra lista over Eksterne bibliotek.
 • Erstatningskrav kan nå få et unikt løpenummer.
 • Rekodet lenke-system for flerbindsverk m.v.
 • Lånere som ønsker det kan hake av for at de skal få sine kvitteringer på e-post.
 • Foresatte kan kobles mot sine umyndige/barn, og få deres purringer/erstatningskrav.
 • Mulighet for pålogging via Feide i Websøk. Biblioteket må være meldt inn i Feide, og oppsett for Feide-innlogging bestilles hos vår markedsavdeling.
 • Mulighet for å slå av Meg & Mitt helt.
 • Innstillinger for Selvbetjent utlån lagres nå pr maskin, slik at det nå kan velges om det skal tillates kun utlån, kun innlevering, eller begge deler på den enkelte maskin.

Les hele nyhetsbrevet her – på norsk (PDF)
Les hele nyhetsbrevet her – på svensk (PDF)

Biblioteksentralen har kjøpt 100% av Bibliotekenes IT-senter AS

BibitsKlipp fra pressemelding fra Biblioteksentralen:

«Til orientering har Biblioteksentralen SA (BS) inngått en avtale med Forlagssentralen ANS (FS) om å kjøpe Forlagssentralens 50 % aksjepost i Bibliotekenes IT-senter AS (BIBITS). Aksjeoverdragelsen ble gjennomført den 31.1.2015, slik at BS er 100 % eier i BIBITS fra 1.2.2015.»

Les mer hos Biblioteksentralen

Arbeidsutvalg (AU) opprettet

Womans hands holding small world Globe Planet BusinessBrukerstyret vedtok på styremøtet 8-9. januar å opprette ett Arbeidsutvalg (AU).

De skal jobbe litt mer, litt oftere, litt hardere,; men har da også litt mer myndighet…. :-)

AU består av:

 • Marianne Selvik, Ås bibliotek (Leder)
 • Jan Johannesson, Borås stadsbibliotek
 • Even Sinding-Larsen, Forsvaret
 • Vegard Krog Petersen, Sarpsborg bibliotek

Noen nyheter i Mikromarc 3.6.3

Er til testing hos pilotbibliotek nå. Kommer til alle i løpet av januar 2015. Tekst og bilder under er som alltid ærlig og redelig stjålet fra Jens-Chr. Strandos blogg! :-)

TOMME MARCFELTER

I den nye versjonen (3.6.3 – januar 2015) er det lagt inn en sjekk for å se om det er tommen marc-felter i posten. Når Mikromarc finner slike så kommer denne meldingen opp som du ser på bildet.  Når du svarer OK så slettes de feltene fra posten.

Tomme_Marc-felt_slettes

KOLONNER I LÅNERREGISTERET

I lånerregisteret kan du nå klikke på høyre museknapp og få opp muligheter for å endre hvilke kolonner som skal vises. Gjelder fra versjon 3.6.3 som kommer i januar 2015.

Kolonner_i_lånerregister

EKSTRA SØK I LÅNERREGISTERET

Øverst i lånerregisteret er det en knapp som mange overser. Ved å trykke på den ser du det vinduet som kommer opp på bildet nedenfor. Her har du mange muligheter til å vedlikeholde ditt register over lånere. Hvem er født før en dato, hvem har ikke benyttet biblioteket de siste 5 år osv.  Gjelder fra versjon 3.6.3 som kommer i januar 2015.

Lånerregister-knapp