Norge: Nye tjenester knyttet til BIBBI-data

nyhetØystein Reiersen, Produktsjef, Bibits – skrev følgende på mikromarcs epostliste 15. februar 2017:

Biblioteksentralen har den senere tid sendt ut brev med informasjon om planer for nye tjenester knyttet til BIBBI-data. Vi har fått spørsmål om hvordan disse tjenestene vil fungere mot Mikromarc. Vi poster et svar her, da svaret antagelig er relevant for flere.

Biblioteksentralen har i mange år tilbudt maskinleselige ordrebekreftelser knyttet til bestillinger i Biblioteksentralens nettbutikk. Mikromarc kan ta i mot slike ordrebekreftelser og importere dem til Mikromarcs katalog- og innkjøpsmodul. Abonnenter på BIBBI får hele MARC-posten som en del av ordrebekreftelsen dersom tittelen er ferdig katalogisert. Dersom tittelen ikke er ferdig katalogisert, sendes det ut en foreløpig post. Bestilte poster kan reserveres, og når bestillingene mottas ligger eksemplarene klare til mottak i Mikromarc Innkjøp.

Biblioteksentralen utvikler nå en ny tjeneste for kulturfondbøkene. Hvis du abonnerer på BIBBI-data vil du få kortposter på kulturfondbøkene rett inn i katalogen når Biblioteksentralen vet hvilke titler som er påmeldt innkjøpsordningene. Biblioteksentralen planlegger å sende ut ett eksemplar sammen med posten, uavhengig av hvor mange eksemplarer bibliotekene mottar. Resten av eksemplarene må legges på ved mottak. Denne tjenesten skal ikke kreve utvikling i Mikromarc. Mikromarc skal kunne ta i mot disse postene på lik linje med ordrebekreftelsene fra nettbutikken.

Med dagens løsning er det tidkrevende å erstatte foreløpige poster med fullstendige poster når tittelen er ferdig katalogisert. Biblioteksentralen har vært i dialog med oss for å få til en tjeneste som gjør det mulig med automatisk erstatning av foreløpige poster med fullstendige poster for bibliotek som ønsker dette. Jeg håper vi får dette på plass i løpet av sommeren 2017, men tidsplanen er ikke 100 % omforent ennå.

Biblioteksentralen har laget et oppslagsverk kundene kan bruke for å slå opp i BIBBI’s autoritetsregister (http://www.bibsent.no/Tjenester/BIBBI/BIBBI%20autoriteter.aspx). Dette registeret er nå fritt tilgjengelig for alle som abonnerer på BIBBI-data. Ta kontakt med Biblioteksentralen for tilgang til dette. Det er foreløpig ingen integrasjon mellom Mikromarc og BIBBI’s autoritetsregister, men vi diskuterer nå mulighet for oppslag i BIBBI’s emneregister fra Mikromarc Katalog som et framtidig utviklingsprosjekt.

Vennlig hilsen, Øystein Reiersen, Produktsjef

Norge: NCIP-kvitteringer fra Oria til Mikromarc 3

Oppdatert 10. februar 2017 – Klikk på Les videre under for å få all informasjon! 🙂

BIBSYS Brukerstøtte skrev på «biblioteknorge» 6. ncipfebruar 2017:

«Starte fjernlånsbestilling i Oria for Bibliofil- og Mikromarc-bibliotek: På førstkommende onsdag legger vi til ny funksjonalitet i Oria som gjør det mulig å starte en fjernlånsbestilling i Oria for bibliotek som bruker Bibliofil eller Mikromarc som biblioteksystem.

Med den nye funksjonaliteten vil bestillingen sendes til BIBSYS-biblioteket, samtidig som det opprettes en kvittering i eget biblioteksystem.

Funksjonaliteten legges ut som en beta-versjon og vil i første omgang støtte bestilling av fjernlån av monografier. Bestilling av fjernlån av tidsskrifthefter vil komme senere.

Her finner du mer informasjon om den nye funksjonaliteten og veiledninger for hvordan du starter en fjernlånsbestilling i Oria

Les videre

Norge: Foreløpige poster fra Bokbasen / Nasjonalbiblioteket

Øystein Reiersen, Produktsjef Bibits, skrev på e-postlisten 3. februar 2017:

«Nasjonalbiblioteket har gjort oss oppmerksom på at Nasjonalbiblioteket og Bokbasen har hatt en del henvendelser om feil i Bokbasen-poster som bunner i at de aktuelle postene har vært forhåndsposter. I poster fra Biblioteksentralen vil man vanligvis se forskjell på fullstendige poster og forhåndsposter ved at forhåndspostene er svært små. Dette er ikke alltid tilfellet for forhåndsposter fra Bokbasen. Det ser ut som om de fleste av disse henvendelsene har kommet fra Bibliofil-bibliotek, men jeg synes likevel at det kan være greit å informere om problemstillingen her.

Bokbasen tag’er forhåndspostene med kode 5 i marcpostens felt 000 posisjon 17 (Beskrivelsesnivå). Mikromarc viser i dag ikke fortekster for de enkelte posisjonene i felt 000, så man må kunne MARC godt for å forstå denne koden.

Den versjonen av Mikromarc som er planlagt for generell utrulling 6. mars (versjon 6.60) har fått en editor med fortekster for felt 000. Hvis man åpner denne editoren i registreringsbildet, vil man se en tekstlig forklaring for de ulike posisjonene. Da blir det litt lettere å se at posten ikke er ferdig katalogisert.

Hvis det viser seg å være et stort problem for Mikromarc-bibliotek å se forskjell på fullstendige poster og forhåndsposter, er det mulig å markere forhåndsposter enda tydeligere på sikt. Meld eventuelt inn ønske om dette via Brukerstøtte.

Nedenfor ser du et bilde av den nye editoren som kommer i versjon 6.60. Fastlengdefeltet 008 har lenge hatt en slik editor, og både felt 000 og 007 får en slik editor i versjon 6.60.»

bokbasen-marceditor

Norge: Sint smilefjes i SMS…

surtGunvor Langeland, Sande bibliotek skrev på e-postlisten 1. februar 2017:

«Vi oppdaget at når vi sendte utlånsmeldinger, kunne noen av SMS-mottakerne få et sint smilefjes når de fikk påminnelser.

Jeg gikk inn i meldingsmalen og så at det ikke var noe mellomrom mellom kolon (etter datoen) og tittelen på mediet. Dersom denne tittelen begynner på O, vil det dermed stå for eksempel: ”…01.02.2017:Om mus og menn”, og dette ( :O ) vistes som et sint smilefjes på telefonen.

Vi fikk endra dette i malen ved å legge til et mellomrom foran tittelen, og da ble det mer som vi ønsket det: ”01.02.2017: Om mus og menn”.»

Øystein Reiersen, Produktsjef Bibits, skrev 3. februar 2017:

«Feilen kom inn etter at noen ville ha kolon mellom dato og tittel. Tidligere sto disse helt inntil hverandre. Problemet ser ut til å gjelde bare Android-telefoner.

Vi har hatt dette problemet i standardmalene for SMS i en periode fram til dagens versjon av Mikromarc (6.55) ble sluppet i september. Feilen ble rettet i versjon 6.55. Ingen som bruker standard-malene skal derfor ha dette problemet nå lenger.

Men hvis man har laget en egen mal basert på en standardmal i perioden med feil, vil man fortsatt ha feilen i kopien.

Problemet kan løses ved en av følgende metoder:

  • Gå over til å bruke den nye standardmalen
  • Erstatte den feilaktige malen med en ny kopi av standardmalen
  • Redigere den feilaktige malen slik at det blir mellomrom etter kolonet.

Kontakt Brukerstøtte hvis du trenger hjelp med dette!»

Mikromarc Brukerstyre 2017

brukerstyret2017

Fra venstre, første rekke: Else Ishaug, Norad. Gro Hovland, Mysen vgs (styreleder/AU). Hilde Papazacos, Våland skole (AU).

Fra venstre bak: David Bengzon, Jönköping bibliotek (nestleder/AU). Kristofer Lecander, Borås bibliotek. Katriina Strandwall, Vasa bibliotek (AU). Roger Jönsson, ARBARK. Gro Jannicke Sandvik Fegt, Molde bibliotek.

Dessverre er Anders Fredriksson, Luleå, og Trine Strømslid, Målselv bibliotek, ikke med på bildet.

Norge: Gratis metadata i drift

gratisOverføring av najonale data fra Bokbasen er nå testet, feilrettet og satt i drift.

Som tidligere meldt, har vi tilgjengeliggjort disse dataene i den eksisterende Mikromarc-kilden for eksternsøk i data fra Bokbasen.

Alle skal ha fått denne kilden som del av en standard Mikromarc-installasjon. Eksternsøk er tett integrert med funksjoner for kopikatalogisering i Mikromarc, og BIBBI-data gjøres tilgjengelig på samme måte.

Dere finner Bokbasen-kilden under Katalog – Eksterne bibliotek. Kilden heter DNB. Dere aktiverer kilden for eksternsøk ved å krysse av utenfor den. Hvis kilden mangler, vil den dukke opp dersom dere trykker «Gjenopprett». Vær oppmerksom på at alle kilder som er satt opp lokalt da vil nullstilles. Ta kontakt med Brukerstøtte dersom dere har spørsmål rundt dette.

Når det gjelder innholdet i databasen, vil jeg gjerne presisere/korrigere disse punktene:

  • Hele Bokbasen er nå oppdatert, ikke bare data fra 2017. Nasjonalbibliotekets frikjøp gjelder fra 2017, men Bibliotekenes IT-senter har gjennom over 10 år frikjøpt hele databasen for bruk for Mikromarc-bibliotek. Det er nå også gjort endringer i gamle data, ikke bare nye.
  • Databasen vil bli oppdatert med ny produksjon fra Bokbasen en gang i døgnet.
  • Norske personnavn i databasen skal være hentet fra Nasjonalt autoritetsregister for navn, men id-numre er ikke lagt ut. Bokbasen opplyser at de avventer dette til Nasjonalbiblioteket har definert felt i Normarc for disse numrene.
  • Bibits har ikke kunnskaper om detaljene i katalogpraksis i databasen. Slike spørsmål bør rettes til Nasjonalbiblioteket og/eller Bokbasen

Vennlig hilsen
Øystein Reiersen, Produktsjef, Bibliotekenes IT-senter AS

Konstituering av Brukerstyret 2017

klubbe2017I går, onsdag 26. januar, var tre av de avgåtte styremedlemmene innom på en gjesvisitt hos det nye Mikromarc Brukerstyre. Even, Marianne og Vegard øste av sin visdom og erfaringer. 🙂

Men det nye styret har masse kompetanse og ideer og vil sikkert finne sin egen form og arbeidsmåte.

Brukerstyret konstituerte seg slik:

Leder: Gro Hovland, Mysen VGS
Nestleder: David Bengzon, Jönköping

Samme med Hilde Papatzacos (Våler skole) og Katriina Strandwall (Vasa bibliotek) utgjør de et Arbeidsutvalg (AU).

På bildet ser vi avgåtte styreleder Marianne Selvik (Ås bibliotek) symbolsk overrekke «Mikromarc Brukerstyre» – klubba til nyvalgt leder Gro Hovland. Foto: Mona Heden

Bloggen kommer i første omgang til å bli overtatt av Kristofer Lecander (Borås statsbibliotek).

Og da takker undertegnede for seg etter mange år som «blogg-sjef»! 🙂
Mvh Vegard Krog Petersen, Sarpsborg bibliotek