Invitasjon og program for Tr*ffpunkt Mikromarc 2016

Fremhevet

solna1Velkommen til Tr*ffpunkt Mikromarc! i Stockholm 3. – 4. november 2016

Mikromarc, Mikromarc og atter Mikromarc! Dialogmøter, workshops og bibliotekfaglige foredrag.

Kom og se: BIB-Control – det nye statistikkprogrammet (analyse- og styringsverktøy) og Tidsskriftsmmodulen (ny og kraftig «motor» for utgivelsesplaner).

Invitasjon og program (PDF) på norsk

Inbjudan och program (PDF) svensk

Lenke til påmelding/anmälan:
https://response.questback.com/bibits/mikromarc2016/

Mer informasjon om 13 av sesjonene («kortinformasjon») PDF

Les mer i PDF-filene over; på siden for Tr*ffpunkt Mikromarc eller se invitasjon/program på Slidehare:

Vi gleder oss til å se deg på Tr*ffpunkt Mikromarc, Quality Hotel Friends Solna torsdag 3. og fredag 4. november 2016!

Med hilsen Mikromarc Brukerstyre, Bibliotekenes IT-senter og Bibliotekscentrum.

Eksempel fra statistikk i BIB-Control

bibcontrol_-_transaksjonerStjålet uten skrupler fra Jens-Christian Strandos blogg! 🙂

Et enkelt eksempel på hvordan en statistikk kan se ut og bygges opp i klientprogrammet til BibControl.

Her har jeg tatt utgangspunkt i «Transaksjoner» fordelt på «Servicekode». Fra menyen øverst kan jeg i tillegg velge så mange felter jeg vil og dra dem ned i regnearket eller jeg kan bare velge å sortere på den verdien jeg ønsker uten at de må fysisk ned i selve arket. Det er denne muligheten som gjør BibControl så utrolig fleksibel.

Kategorier fra versjon 3.655

Stjålet uten skrupler fra Jens-Christian Strandos blogg! 🙂

kategorierNår du nå legger til nye eksemplarer i versjon 3.655 vil du kunne benytte et ekstra valg i eksemplarregistreringen. Nede til høyre er det en rullgarding hvor det er standard <bare automatisk innmelding>.

Det betyr at eksemplarene meldes inn i den/de kategoriene du har satt opp med automatisk innmelding.

Fra dette valget kan du i tillegg melde inn eksemplarer i en ekstra kategori som du har bruk for til disse eksemplarene. Dette valget påvirker ikke kategoriene som har automatisk innmelding.

Norske kandidater til Mikromarc brukerstyre

Til alle Mikromarcbrukere i Norge:

På årsmøtet i Stockholm 4. november skal det velges nytt styre i Mikromarc brukergruppe. Den norske valgkomitéen tar gjerne mot forslag på (norske) kandidater til de plassene som er på valg.

Komitéens mandat er å innstille kandidater til følgende 3 plasser:

1 plass til et medlem fra et norsk fagbibliotek
1 plass til et norsk medlem uavhengig av sektor (fra enten fag-, skole – eller folkebibliotek)
1 plass til et norsk ELLER svensk medlem uavhengig av sektor (fra enten fag-, skole – eller folkebibliotek). Til denne siste plassen kan også den svenske valgkomitéen innstille kandidater.

De øvrige plassene er ikke på valg eller innstilles av den svenske valgkomiteen.

De norske plassene som ikke er på valg er
Folkebibliotek: Trine Strømslid, Målselv bibliotek
Skolebibliotek: Hilde Papatzacos, Våland skole

Forslag kan sendes – senest 19. september – til:

Fag: Berit Hagen Ese berit.hagen.ese@politiet.no
Skole: Gro Hovland grohov@ostfoldfk.no
Folke: David Sæther David.Wulff.Saether@lenvik.kommune.no

For den norske valgkomiteen
David Sæther

Programendringer: Tr*ffpunkt 2016

catharina-nes1-stort24.08.2016:
Ove Skåra, kommunikasjonsdirektør i det norske Datatilsynet – «Det store datakappløpet: overvåking og personlig tilpasset informasjon» har meldt forfall.😦

Programposten opprettholdes med ny foreleser: Catharina Nes, samfunnsviter og fagdirektør i det samme Datatilsynet.

«Hun har vært prosjektleder for våre utredninger og rapporter om datakappløpet og annonseindustrien, og har presentert vårt arbeid på mange konferanser både i Norge og internasjonalt. Dere får derfor i stedet for en kommunikasjonsmedarbeider vår fremste ekspert på temaet. Vi viderefører nå prosjekter innen samme tematikk, og hun kan derfor også oppdatere dere på de aller siste utviklingstrekkene.» (Ove Skåra).

 

Forslag om slankekur for Mikromarc Brukerstyre

slankekurMikromarc Brukerstyre foreslår å slanke seg selv!🙂

Dette leges frem for årsmøtet 4. november 2016:

1. Antall medlemmer i Mikromarc Brukerstyre foreslås redusert fra tretten – 13 – medlemmer til ni – 9 – medlemmer.

2. Et medlem hver fra fagbibliotek, folkebibliotek og skolebibliotek fra henholdsvis Norge, Sverige og Finland.

Siden Finland pr. i dag kun har ett bibliotek som benytter Mikromarc 3; er det noen «overgangsbestemmelser»

Begrunnelse:
Vårt mål er et integrert, effektivt og felles Mikromarc Brukerstyre for norske, svenske og finske bibliotek. Dagens brukerstyre er et resultat av sammenslåinger av de tre tidligere separate brukergruppene i Norge, det svenske produktrådet, og representant fra Finland. Utviklingen skjer raskt og dagens størrelse på brukerstyret er til hinder for at vi er «et integrert, effektivt og felles» styre.

Det viktigste er at flinke og engasjerte brukere får sin stemme hørt og bidrar til å være med på utviklingen. Utviklingen med flere bibliotek med som pilotbibliotek og referansebibliotek gjør også at vi kan senke antallet representanter i styret.

Saksfremlegg med forslag til vedtak, begrunnelse og nytt forslag til vedtekter (PDF)